OFERTA

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna jest to spotkanie z psychologiem w celu omówienia doświadczanych trudności oraz poznania możliwych sposobów radzenia sobie z nimi. Konsultacja poprzedza także decyzję o rozpoczęciu psychoterapii, jest wtedy miejscem na wzajemne poznanie się, określenie motywacji oraz warunków trwania terapii. Jest to odpowiednia forma pierwszego kontaktu dla osób które nie wiedzą czego mogą oczekiwać i którą formę pomocy wybrać.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy charakteryzującą się regularnymi spotkaniami z terapeutą, podczas których wspólnie dąży się do poprawy jakości życia lub ustąpienia objawów. Doświadczane trudności mogą dotyczyć różnorodnych obszarów życia np:
– trudności w codziennym funkcjonowaniu (zaniżona samoocena, trudności w budowaniu relacji z ludźmi, trudność utworzenia i utrzymania bliskich związków emocjonalnych, brak satysfakcji ze swojego życia, niedostrzeganie swoich zasobów, problemy z agresją, doświadczanie stresu, przemocy itp.)
– chorób somatycznych, psychosomatycznych lub zaburzeń, chorób psychicznych: wszelkiego rodzaju lęki, zaburzenia nastroju itp.

TERAPIA PAR

Terapia par jest szczególną formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku emocjonalnym (rodzeństwo, rodzic-dorosłe dziecko, para przyjaciół itd.), przeżywające kryzys i narastające nieporozumienia. Rozmowa z psychoterapeutą daje parze szansę na zmianę, pozwala inaczej spojrzeć na kryzys, pomaga w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących źródło nieprawidłowych relacji, daje możliwość spojrzenia z boku na relacje między partnerami, a tym samym pomaga w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem, co przekłada się na polepszenie jakości relacji.

TERAPIA RODZINNA

Terapia rodzin jest formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Często to podczas pierwszej konsultacji podejmowana jest decyzja o tej formie pomocy i wynika ona albo z powodu dużego wpływu na całą rodzinę objawów które doświadcza jej członek powodując duży stres i konflikty, lub wręcz źródło dolegliwości wynika z trudnych relacji. Zmiany powstające w trakcie terapii rodzinnej wymagają zwykle czasu, terapeuta może prosić o przychodzenie na spotkania w różnych konfiguracjach np. tylko sami rodzice, sama matka z dziećmi itp. Tego typu terapia ma na celu wzmocnienie zasobów rodziny, rozwiązanie konfliktów, uświadomienie dysfunkcyjnych schematów działania i zmianę ich.

TERAPIA PRZEZ SKYPE

Jest to odpowiednia forma pomocy dla osób które z różnych przyczyn nie są w stanie pojawić się w gabinecie. Warto wziąć ją pod uwagę gdy mieszkamy za granicą, w małej miejscowości gdzie dojazd byłby dla nas niemożliwy lub niezwykle uciążliwy lub ze względu na niepełnosprawność lub inne osobiste przyczyny mielibyśmy zrezygnować z pomocy profesjonalisty. W naszym centrum prowadzimy zarówno terapię indywidualną jak i par, rodzinną. Wymagany jest sprzęt z kamerą internetową oraz stabilne łącze internetowe.

TERAPIA Z DWOMA TERAPEUTAMI

Terapia z dwoma terapeutami jest polecana szczególnie w przypadku terapii rodzinnych, może być jednak stosowana także w terapii par. Jest to odmiana bardziej efektywna ze względu na szybszą dynamikę przemian wynikającą z obecności dwóch profesjonalistów. Odmienność osobowościowa i doświadczenie terapeutów pozytywnie wpływa na przebieg sesji i daje większe poczucie bezpieczeństwa a także mniejszy margines błędu i szybsze reakcje.

ZESPÓŁ

MARLENA DOLIK-BEDNARSKA

Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Dodatkowo rozwijała swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie INTRO, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz Stowarzyszenie KARAN. Doświadczenie w pracy z dorosłymi zdobywała m. in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic, w Klinice Psychiatrii we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Ogólnym, w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień SPZOZ we Wrocławiu oraz w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. W pracy z młodzieżą doskonaliła swoje umiejętności terapeutyczne na Oddziałach Psychiatrycznych dla Dzieci i Młodzieży w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w Milickim Centrum Medycznym, gdzie obecnie prowadzi terapię indywidualną i grupową dla pacjentów. Prowadziła warsztaty z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i psychologa.

SYLWIA WOLNA-RYBAK

Psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach takich jak Klinika Psychiatrii we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Ogólnym, Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu, PZPPP we Wrocławiu gdzie prowadziła terapię rodzin oraz różnorodnych stowarzyszeniach i fundacjach. Aktualnie prócz prywatnej praktyki pracuje na Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży Milickiego Centrum Medycznego gdzie prowadzi głównie terapie rodzinne oraz udziela wsparcia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich. W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i psychologa, korzysta z regularnej superwizji.

O NAS

Wrocławskie Centrum Terapii Systemowej to przyjazne, bezpieczne miejsce w którym wykwalifikowany personel oferuje usługi związane z działalnością psychologiczno-psychoterapeutyczną.

Pracujemy głównie w nurcie systemowym który zakłada, że każdy z nas należy do całościowego systemu rodzinnego w którym pojawiający się problem nie jest tylko rozpatrywany z perspektywy indywidualnej, lecz także całościowej, interaktywnej. Oznacza to uznanie faktu, iż rodzina tworzy system, w którym problem czy choroba ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich członków rodziny a nie tylko na chorego. Perspektywa interaktywna zakłada także, że każdy problem wpływa na relację pomiędzy członkami rodziny a celem terapii jest zrozumienie tych problemów, ich genezy, mechanizmów i czynników podtrzymujących. Ważnym elementem terapii systemowej jest wprowadzenie zmiany opartej na różnicy – dzięki wspólnym spotkaniom z terapeutą tworzy się szansa na znalezienie innej opowieści o problemie co otwiera przed rodziną nowe możliwości. Terapia systemowa uznaje dużą wartość wewnętrznych stanów i przeżyć jednostki poszerzając przy tym perspektywę o ich wpływ na znaczące osoby. Terapia systemowa utożsamiana często z terapią rodzinną ma zastosowanie nie tylko na tym gruncie. Może być z powodzeniem stosowana w terapii indywidualnej, par a także terapii grupowej.

Zespół specjalistów nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychoterapii oraz poddaje się regularnej superwizji.

Wrocławskie Centrum Terapii Systemowej

  •   M. Dolik-Bednarska: 663 705 117
  •   S. Wolna-Rybak: 724 672 939
  •   ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław
Rejestracja On-line

Rejestracja możliwa jest poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez elektroniczny kalendarz w serwisie ZnanyLekarz.pl. W przypadku chęci skorzystania z terapii poprzez Skype lub z dwoma terapeutami prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny lub mailowy.